A place of sanctuary, a house of shelter, and a source of comfort for those in need of a safe place. Within the sanctuary a person, or a whānau, will find hope, compassion and hospitality.

Mihimihi

Ko te wehi ki a Ihowa te timatatanga o te whakaaro nui. Whai kororia te Atua i runga rawa, he maungarongo ki runga ki te mata o te whenua, he whakaaro pai ki nga tangata katoa.

E nga mana nui o te Tai Tokerau, nga iwi karangaranga e pupuri ana i te ture tangata, i te ture wairua i nga peka katoa o te takiwa nui nei, tena tatou. Tena hoki tatou me nga mate o te wa. Ko te mihi aroha ki a koutou e te hunga wairua, a, haere mai haere. Haere atu ki Hawaiiki, ki nga po, ki te matatorutanga o te hunga kua okioki. Hoki rawa mai ki a tatou te hunga ora – e ora nei, e mahi nei, e pokaikaha nei ki tenei taumata, tena koutou, tena koutou, tena tatou katoa.

Tenei te whakatako i nga mahi kua whakaarohia hei mahinga ma matou i roto i nga tau kei te heke mai nei. Ko te mahi nui, ko te arataki i te iwi kia haere i runga i nga ara o te tika, o te pono, i raro i te maru o te aroha. Ko te putake ake o Te Whare Ruruhau o Meri, ko te aukati i nga mahi tukino i waenga i nga whanau; ko te whangai rongoa ki nga whanau kua pa mai enei kino ki to ratou whare. He aha ai? Kia tae mai te rangatiratanga o te Atua, kia tae mai ki runga ki to tatou whenua.

Ka tutuki ake enei mahi i nga tau kei tua i runga i te upoko pakaru, i runga i te kotahitanga, i runga i nga inoi, karakia o te iwi, ka tutuki ake i runga hoki i te ngakau whakaiti.

Ko te mahi whakapakari tenei, hei whakahou i te Whare Ruruhau o Meri te aro atu ki nga mahi whakaora i to tatou iwi.

E mara ma, haere mai tetahi ahua!

He Taonga Mokopuna

Mokopuna (Child) Focused

The approach of Te Whare Ruruhau o Meri Trust Office (Te Whare) to tamariki (children) is based on the traditional viewpoint that children are the lifeblood.

The generations and whakapapa (genealogy) links are retained and maintained through children. Their contributions to the past, present and future ensure the preservation of their family lines and communities.

It is our view that children are 'taonga' or a gift and should be treated as such from birth and that it is our responsibility to empower whānau to have the tools to mature these 'taonga' through the critically important early years of life.


He Taonga Mokopuna